• گشتی در تالاب چشم‌نواز حوالی تهران به بهانه روز جهانی پرندگان مهاجر

    گشتی در تالاب چشم‌نواز حوالی تهران به بهانه روز جهانی پرندگان مهاجر

    ویدئو، 

    بزرگترین کریدور (مسیر) مهاجرتی پرندگان، از ایران می‌گذرد. بیش از ۵۵۰ گونه پرنده هر سال به ایران مهاجرت می‌کنند. تالاب عشق آباد در جنوب تهران هم هرساله میزبان پرندگان مهاجر است، اگر چه این تالاب پذیرای گردشگران نیست و امکان پرنده‌نگری در آن وجود ندارد.