• روانشناسی زرد چطور جیب شما را خالی می‌کند؟

  روانشناسی زرد چطور جیب شما را خالی می‌کند؟

  گروه اجتماعی الف،

  کتاب راز و راه پیشنهادی‌اش توانست چندسالی مخاطبان ایرانی را با خود درگیر کند، البته در حد یک تئوری و در قالب کتاب باقی نماند؛ به سمینارها و دوره‌هایی با نام شادزیستی، موفقیت و... راه پیدا کرد و توانست موجی در جامعه راه بیندازد که کمتر کسی از آن در امان بود. از آن تب تند و موج خروشان که بگذریم، در این چندسال اخیر دوباره محتواهایی ناظر به همان قانون جذب با ادبیاتی جدید وارد فضای جامعه شده.

 • روانشناسی زرد چطور جیب شما را خالی می‌کند؟

  روانشناسی زرد چطور جیب شما را خالی می‌کند؟

  گروه اجتماعی الف،

  کتاب راز و راه پیشنهادی‌اش توانست چندسالی مخاطبان ایرانی را با خود درگیر کند، البته در حد یک تئوری و در قالب کتاب باقی نماند؛ به سمینارها و دوره‌هایی با نام شادزیستی، موفقیت و... راه پیدا کرد و توانست موجی در جامعه راه بیندازد که کمتر کسی از آن در امان بود. از آن تب تند و موج خروشان که بگذریم، در این چندسال اخیر دوباره محتواهایی ناظر به همان قانون جذب با ادبیاتی جدید وارد فضای جامعه شده.