• آدم زیادی یا غریبه‌ای محترم در ته صف!

    «سینمای ناصر تقوایی»؛ سعید عقیقی و رضا غیاث؛ نشر گیلگمش (نشر چشمه)آدم زیادی یا غریبه‌ای محترم در ته صف!

    نیره رحمانی، گروه کتاب الف،

    جوانمرگی و هدر رفتن استعداد از دیرباز سرنوشت بسیاری از نویسندگان و فیلمسازان (هنرمندان صاحب فکر) بوده است. ناصر تقوایی باوجود بخت‌یاری‌اش در روزگار جوانی که سبب آشنایی و ورود او به محافل گروهی از هنرمندان و روشنفکران درجه یک زمان خود بوده، یکی از بد اقبال ترین آنها نیز بوده است