• چگونه بازرگانان رتبه بندی می شوند؟

    چگونه بازرگانان رتبه بندی می شوند؟

    گروه اقتصادی الف، 

    مدیر سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری گفت: ثبت سفارش‌ها صرفا بر اساس رتبه‌بندی و تایید اهلیت بازرگان انجام می‌شود.