آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • چرا برخی به ازدواج سفید روی می‌آورند؟

    چرا برخی به ازدواج سفید روی می‌آورند؟

    گروه اجتماعی الف، 

    یک استاد جامعه‌شناسی نقش عوامل اقتصادی در گرایش برخی به ازدواج سفید را مهم ارزیابی کرد و گفت: چون این نوع از ازدواج قانونی و شرعی نیست آماری رسمی و موثق از آن وجود ندارد اما مشخص است که بیش از سه سال دوام ندارد.