• اردوغان به قطر سفر می کند

    اردوغان به قطر سفر می کند

    گروه سیاسی الف،

    وزیر خارجه ترکیه به منظور فراهم کردن مقدمات سفر رئیس جمهور این کشور به قطر، به دوحه رفت.