• شبکه ملی باعث محدودیت در اینترنت خارج کشور می‌شود؟

    شبکه ملی باعث محدودیت در اینترنت خارج کشور می‌شود؟

    گروه اقتصادی الف، 

    دبیر شورای‌عالی فضای مجازی گفت: کسانی که این شبهه را مطرح می‌کنند که ما می‌خواهیم اینترنت را قطع کنیم، می‌خواهند موفقیت‌هایی که ما در شبکه ملی اطلاعات داشتیم را، پنهان کنند.