• علیرضا دبیر راهی سوئیس می شود

    علیرضا دبیر راهی سوئیس می شود

    گروه ورزشی الف، 

    علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی برای دیدار با نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی آبان یا آذرماه سال جاری راهی کشور سوئیس خواهد شد.