• رییس حوزه ریاست قالیباف مشخص شد

    رییس حوزه ریاست قالیباف مشخص شد

    گروه سیاسی الف، 

    رییس مجلس شورای اسلامی، طی حکمی، بابک نگاهداری را به عنوان مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.