• رئیسی وارد الجزیره شد

    رئیسی وارد الجزیره شد

    رئیس جمهور با استقبال «نذیر العرباوی» نخست وزیر الجزایر وارد الجزیره پایتخت این کشور شد.