• ماجرای پیشنهاد رشوه ۴۰ هزار پوندی انگلیس به رئیسعلی دلواری

    ماجرای پیشنهاد رشوه ۴۰ هزار پوندی انگلیس به رئیسعلی دلواری

    گروه سیاسی الف، 

    انگلیسی‌ها می‌گفتند دشمنِ قسم‌خورده ماست. راست هم می‌گفتند؛ به قرآن کریم قسم خورده بود که تا آخرین قطره خون با انگلیسی‌های متجاوز بجنگد. آخرسر وقتی شهید شد اهالی تنگستان یک سال و دلواری‌ها چند سال سیاه‌پوش قهرمانشان بودند.