• مخازن جهانی نفت ۲ تا ۴ ماه دیگر پر می‌شوند

    مخازن جهانی نفت ۲ تا ۴ ماه دیگر پر می‌شوند

    گروه جهان الف، 

    با کاهش مصرف نفت در جهان و عدم کاهش تولید تولیدکنندگان بزرگ، مخازن جهانی کل زنجیره تامین نفت، بر اساس برآوردها، احتمالا طی ۲ تا ۴ ماه کاملا پر خواهد شد.