• آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی

    آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی

    عکس، 

    آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی یکی از مکان‌های تاریخی و باستانی شهر اردبیل در شمال باختری ایران و از آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است.