• تغییر مرزبندی‌ها در دنیای سیاست

  «هویت در سیاست جهان معاصر»؛ فرانسیس فوکویاما؛ ترجمه ابراهیم افشار زنجانی؛ نشر کویرتغییر مرزبندی‌ها در دنیای سیاست

  دکترعلی سرزعیم، گروه کتاب الف،

  فوکویاما به عنوان یکی از اندیشمندان معاصر، این موضوع را در کتاب هویت در سیاست جهان معاصر مورد کنکاش قرار داده است. برداشت وی این است که مرزبندیهای سیاسی از امور اقتصادی چپ و راست به سمت امور هویتی جابجا شده است

 • مروری بر یک تجربه تاریخی

  «تورم و اخلاق»؛ اندرو دیکسون وایت، ترجمه سید حسن دیباج؛ نشر دنیای اقتصادمروری بر یک تجربه تاریخی

  دکتر علی سرزعیم*، گروه کتاب الف،

  کتاب تورم و اخلاق می خواهد نشان دهد که چگونه در یک مقطع از زمان تصور می شد ایجاد نقدینگی می تواند میانبری برای ایجاد رونق باشد. دولت فرانسه به پشتوانه اموال و املاک تملیکی از کلیسا بی مهابا اوراقی منتشر کرد که کارکردی شبیه پول داشت و در عمل موجب شد تا نقدینگی در آن کشور چنان رشد کند که تورم مهارگسیخته شود