• برنج‌های دپو شده از امروز ترخیص می‌شوند

    برنج‌های دپو شده از امروز ترخیص می‌شوند

    گروه اقتصادی الف، 

    معاون فنی گمرک ایران خبر داد که با موافقت ستاد تنظیم بازار، برنج‌هایی که تامین ارز آن‌ها انجام شده و برایشان پروانه صادر شده بود، از امروز ترخیص شوند.