• راهکار‌های خانگی برای دفع سنگ کلیه

    راهکار‌های خانگی برای دفع سنگ کلیه

    گروه سلامت الف، 

    سنگ کلیه، شایع‌تر از آن است که فکرش را بکنید. دوازده درصد از جمعیت دنیا، در مرحله‌ای از زندگی خود دچار سنگ کلیه می‌شوند. درد ناتوان کننده‌ای که همراه با این عارضه است دست کمی از کابوس‌های شبانه ندارد.