• یکی از زیباترین مناطق شمال ایران را بشناسید

    یکی از زیباترین مناطق شمال ایران را بشناسید

    ویدئو،

    ‌دشت دریاسر شهسوار یکی از زیباترین مناطق شمال ایران است که در قسمت جنوبی شهر شهسوار (تنکابن) و در منطقه دوهزار قرار دارد. در حقیقت این دشت مرزی است که پوشش سبز و جنگلی شمال ایران را به پوشش برفی و یخچالی کوه الموت متصل می‌کند.