• محکومیت عضو شورای مهریز ‌به ۷۴ ضربه شلاق

    محکومیت عضو شورای مهریز ‌به ۷۴ ضربه شلاق

    اجتماعی، 

    دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز از صدور حکم قطعی احدی از اعضای شورای اسلامی این شهرستان به جرم تصرف غیر قانونی و استفاده غیر مجاز از اموال شهرداری خبر داد.