• جزئیات دستگیری تیم‌های خرابکار در خوزستان همزمان با مراسم اربعین

    جزئیات دستگیری تیم‌های خرابکار در خوزستان همزمان با مراسم اربعین

    گروه سیاسی الف، 

    معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به تامین امنیت در ایام اربعین گفت: از ماه‌ها پیش بسترسازی تامین امنیت زائران فراهم شد و از هفته‌ها قبل از اربعین تیم‌هایی که قصد خرابکاری داشتند، دستگیر و تجهیزات آن‌ها توقیف شد. در کشور عراق نیز مواردی از این دست خنثی شد.