• مرگ‌ومیر ناشی از پوکی استخوان، بیشتر از برخی سرطان‌ها

    مرگ‌ومیر ناشی از پوکی استخوان، بیشتر از برخی سرطان‌ها

    گروه اجتماعی الف، 

    در نشست شبکه‌های ملی تحقیقات دیابت و استئوپروز کشور که با حضور نایب رییس کمیته ملی بیماری‌های غیرواگیر و معاون بهداشت وزارت بهداشت برگزار شد، بر لزوم شبکه‌سازی و بهره‌برداری از زیرساخت‌های مجازی برای آموزش و کنترل دیابت و پوکی استخوان تاکید شد.