• ادای دینی هیچکاکی!

    «فرار کن»؛ دایان هستر؛ ترجمه علی قانع؛ نشر قطرهادای دینی هیچکاکی!

    سعیده امین‌زاده،

    دایان هستر، موزیسین و نویسنده‌ی آمریکایی‌تبار ساکن استرالیا، گرچه سال‌ها بیش از آن‌که در داستان‌نویسی فعال باشد، در ارکستر فیلارمونیک به عنوان ویولونیست دست خود را آزموده، اما همواره ذهنی در چالش با قصه‌نویسی در ژانر معمایی داشته است