• حادثه در ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت

    حادثه در ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت

    گروه حوادث الف، 

    مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران با اشاره به خروج یکی از واگن‌های مترو در ایستگاه دانشگاه علم و صنعت گفت: خوشبختانه در این حادثه هیچ یک از مسافران آسیب ندیده‌اند.