• ماجرای پیدا شدن جسد یک دانشجوی دندانپزشکی

    ماجرای پیدا شدن جسد یک دانشجوی دندانپزشکی

    دادستان عمومی وانقلاب شهرستان رفسنجان در خصوص کشف جسد یک دانشجوی رشته دندانپزشکی در این شهرستان گفت:اظهار نظر نهایی در این رابطه پس از انجام تحقیقات تکمیلی ازسوی بازپرس پرونده، معاینات پزشکی قانونی و گارگاهان پلیس آگاهی انجام خواهد شد.