• عفو ۳۵۵۲ نفر از محکومان دادگاه‌های انقلابی و نظامی

    عفو ۳۵۵۲ نفر از محکومان دادگاه‌های انقلابی و نظامی

    گروه ویدئو الف، 

    غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره عفو تعداد زیادی از محکومان گفت: ریاست قوه قضاییه از رهبر انقلاب برای عفو تعدادی از محکومان دادگاه انقلابی و نظامی درخواست کرد که با آن موافقت شد.