آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • آخرین خبر از تکمیل خط ۷ متروی تهران

    آخرین خبر از تکمیل خط ۷ متروی تهران

    گروه اجتماعی الف، 

    مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) گفت: با تامین منابع مالی ۸ کیلومتر از خط ۷ مترو تا پایان شهریور ماه راه‌اندازی می‌شود.