• فاجعه زیست محیطی تالاب شادگان

    فاجعه زیست محیطی تالاب شادگان

    گروه عکس الف، 

    با ورود پساب‌های شور و قطع شدن حقابه ورودی به تالاب بین‌المللی شادگان از رودخانه‌های جراحی و کارون، عامل خشک شدن و تبدیل اراضی این تالاب به نمک زار است. این تالاب در فهرست قرمز تالاب‌های بین المللی قرار دارد. ‎