• خسارت در «اس-۳۰۰»؛ مدرکی که نیست و افتخاری که به نام اسرائیل می‌سازند!

    خسارت در «اس-۳۰۰»؛ مدرکی که نیست و افتخاری که به نام اسرائیل می‌سازند!

      علیرغم داغ شدن بازار اخبار کذب رسانه‌های معاند درباره «تخریب گستره» رادار اس ۳۰۰ پایگاه هشتم شکاری اصفهان و ربط دادن این موضوع به پیدا شدن بقایای دو موشک در خاک عراق، تصاویر ماهواره‌ای که اخیرا منتشر شده، حاکی از سلامت کامل پایگاه هشتم شکاری اصفهان و رادار اس ۳۰۰ دارد.