• هند جایگزینی برای نفت ایران پیدا نکرد

    هند جایگزینی برای نفت ایران پیدا نکرد

    گروه اقتصادی الف، 

    واردات نفت هند در ژوئن امسال یعنی یک ماه پس از لغو معافیت ها از تحریم نفتی ایران ۱۳.۳۳ درصد کاهش داشت و صادرات فرآورده های نفتی این کشور به خارج هم کاهش یافت.