• خرید قسطی بازنشستگان از بازار لوازم خانگی ایرانی با حمایت بانک صادرات

    حجت‌اله صیدی خبر داد:خرید قسطی بازنشستگان از بازار لوازم خانگی ایرانی با حمایت بانک صادرات

    آیین امضای تفاهم‌نامه «خرید اقساطی لوازم خانگی» ویژه بازنشستگان کشوری بین بانک صادرات ایران، صندوق بازنشستگی کشوری و گروه صنعتی انتخاب برگزار شد که بر اساس آن بازنشستگان کشوری می‌توانند از ٢٠ مهرماه با حمایت بانک صادرات ایران انواع لوازم خانگی این گروه را با نرخ سود ١٠ درصدی و اقساط ٦٠ ماهه خریداری کنند.