• ربیعی: میزان خروج دارو از کشور توسط مسافران محدود است

  ربیعی: میزان خروج دارو از کشور توسط مسافران محدود است

  گروه اجتماعی الف، 

  سخنگوی دولت با بیان اینکه میزان داروی قابل خروج توسط هر مسافر مشخص و به گمرکات ابلاغ شده است، گفت: آنچه شاید دغدغه این ماه‌ها و روزها باشد، قاچاق معکوس دارو از مسیرهای غیررسمی به کشورهای همجوار است که طبق برآوردهای فعلی حداکثر کمتر از هشت درصد کل بازار دارویی است.

 • برخورد با خروج مسافرتی دارو از کشور / نحوه افزایش قیمت داروهای داخلی

  برخورد با خروج مسافرتی دارو از کشور / نحوه افزایش قیمت داروهای داخلی

  گروه سلامت الف، 

  معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه خط قرمز ما در حوزه دارو عدم افزایش پرداخت از جیب مردم است، درباره قاچاق معکوس داروهای ایرانی به کشورهای همسایه، گفت: البته نسبت به حجم بازار دارویی ایران، ‌میزان قاچاق معکوس دارو رقم درشتی نیست.