• قالیباف از ایرنا شکایت کرد

    قالیباف از ایرنا شکایت کرد

    گروه سیاسی الف، 

    در پی انتشار گزارش مفصلی در خصوص پرونده شریفی معاون وقت شهرداری تهران از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف از این خبرگزاری شکایت کرد.