• خانه نیما یوشیج از وضعیت اسفبار خارج شد

    خانه نیما یوشیج از وضعیت اسفبار خارج شد

    گروه اجتماعی الف، 

    دو نفر از اعضای شورای شهر تهران به همراه شهردار منطقه یک از خانه نیما یوشیج و خانه‌ موزه سیمین و جلال بازدید کردند. در حاشیه این بازدید از آغاز مرمت خانه نیما و احتمال آماده شدن آن برای سال آینده خبر داده شد.