• ادعاهای پسر پادشاه عربستان علیه ایران

    ادعاهای پسر پادشاه عربستان علیه ایران

    گروه جهان الف، 

    خالد بن سلمان با طرح ادعاهای بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که تهران به تاییدکنندگان خود به عنوان یک ابزار نگاه می‌کند.