• چرا دیوان عالی کشور حکم "نجفی" را نقض کرد؟

  چرا دیوان عالی کشور حکم "نجفی" را نقض کرد؟

  گروه حوادث الف، 

  وکیل مدافع محمدعلی نجفی؛ شهردار پیشین تهران که در پرونده قتل همسر دومش به قتل عمد محکوم شده بود، با اشاره به برگزاری محاکمه دوباره موکلش در شعبه دهم دادگاه کیفری یک به عنوان شعبه هم عرض، استدلال قضات دیوان عالی کشور برای نقض حکم موکلش را تشریح کرد.

 • دیوان عالی حکم نجفی را نقض کرد

  دیوان عالی حکم نجفی را نقض کرد

  گروه اجتماعی الف، 

  وکیل مدافع محمدعلی نجفی از نقض حکم موکلش از سوی دیوان عالی خبر داد.

 • دیوان عالی کشور رای محکومیت محمدعلی نجفی را نقض کرد

  دیوان عالی کشور رای محکومیت محمدعلی نجفی را نقض کرد

  گروه سیاسی الف، 

  وکیل مدافع محمدعلی نجفی اعلام کرد: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور رای محکومیت صادره علیه موکلم در دور دوم رسیدگی را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع  داده است.