• نامه سرگشاده به علی مطهری درباره ادعاهایش درخصوص حوادث آبان ماه ۹۸

    نامه سرگشاده به علی مطهری درباره ادعاهایش درخصوص حوادث آبان ماه ۹۸

    گروه سیاسی الف، 

    مشاور وزیر کشور طی نامه‌ای در واکنش به اظهارات علی مطهری مبنی بر اینکه " وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان" این پرسش را مطرح کرد که آیا دستور برای ایجاد امنیت و برخورد با عناصری که کاملا مشخص و هدفمندانه اقدام به تهدید و تعرض به انبار غلات و آذوقه و تخریب اموال عمومی و دولتی و به ویژه مراکز اقتصادی و امنیتی و انتظامی و حتی مردم عادی داشتند را قصور در انجام وظیفه می دانید؟