• حمله پلنگ به چوپان بابلی

    حمله پلنگ به چوپان بابلی

    گروه جهان الف، 

    سخنگوی اورژانس 115 بابل گفت: چوپان 75 ساله بابلی براثر حمله پلنگ راهی بیمارستان شد.