• مصرف روزانه انرژی در کشور معادل ۶ میلیون بشکه نفت است

    مصرف روزانه انرژی در کشور معادل ۶ میلیون بشکه نفت است

    کارشناس انرژی گفت: سیاستگذاری غلط در دهه‌های گذشته، مصرف انرژی در کشور را بالا برده است، به طوری ۱۰ درصد گاز دنیا در ایران تولید می‌شود، یعنی انرژی کم تولید نمی‌کنیم اما میزان مصرف انرژی در کشور معادل ۶ میلیون بشکه نفت در روز است.