• مجلس باید اتاق شیشه‌ای باشد/ تنها مسیر شفافیت آراء نمایندگان

  حسین‌زاده بحرینی مطرح کرد:مجلس باید اتاق شیشه‌ای باشد/ تنها مسیر شفافیت آراء نمایندگان

  گروه سیاسی الف، 

  رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه باید شفافیت در مجلس قاعده باشد و عدم شفافیت، استثنا گفت: تنها راه شفافیت آراء نمایندگان، سامانه‌ای شدن اعلام آن است.

 • ریشه تورم در ایران چیست؟

  ریشه تورم در ایران چیست؟

  گروه اقتصادی الف، 

  رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک‌های خصوصی به ماشین خلق نقدینگی تبدیل شده اند.