• اوضاع وخیم ترامپ در نظرسنجی‌های انتخاباتی

    اوضاع وخیم ترامپ در نظرسنجی‌های انتخاباتی

    گروه جهان الف، 

    نظرسنجی‌های اخیر در آمریکا نشان می‌دهد که در حال حاضر اوضاع دونالد ترامپ رییس جمهور کنونی آمریکا نسبت به رقبا در انتخابات پیش رو خراب‌تر از پیش است.