• لات هم لاتای قدیم

    لات هم لاتای قدیم

    عکس، 

    مسعود ده نمکی در صفحه اینستاگرامی خود با انتشار عکسی قدیمی نوشت: برای لات های قدیم سه ماه محرم و صفر و رمضان حرمت داشت! اما حالا شب قدر در مشهد یک پارتی مختلط برگزار شد و عده ای دستگیر شدند!