• واکسن کرونای حجاج ایرانی تامین می‌شود

    در صورت برگزاری حج:واکسن کرونای حجاج ایرانی تامین می‌شود

    فرهنگی، 

    رییس سازمان حج و زیارت اعلام کرد: در صورت برگزاری حج تمتع، واکسن کرونای مورد نیاز زائران با قول مساعد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین می‌شود.