• ایران، قدرت برتر و بازیگر اصلی صحنه در منطقه است

    معاون هماهنگ کننده ارتش: ایران، قدرت برتر و بازیگر اصلی صحنه در منطقه است

    معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز به برکت انقلاب و خون شهدا جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهمی در نظام بین المللی دارد و به عنوان یک قدرت برتر بازیگر اصلی صحنه در منطقه است.

  • ارتش بر فراتر از مرزهای کشور اشراف دارند

    ارتش بر فراتر از مرزهای کشور اشراف دارند

    معاون هماهنگ‌کننده ارتش با بیان اینکه نیروهای چهارگانه ارتش بر فراتر از مرزهای کشورمان اشراف دارند گفت: این کار بدون اینکه بخواهیم تعرضی به مرزهای دیگران داشته باشیم، انجام می‌شود.