• نرخ فیلمنامه‌نویسی برای یک سریال چقدر است؟

    نرخ فیلمنامه‌نویسی برای یک سریال چقدر است؟

    گروه فرهنگی الف، 

    یک نویسنده و تهیه‌کننده با اشاره به نرخ فیلمنامه‌نویسی در تلویزیون بیان کرد که این نرخ هنوز به نرخ مصوب کانون فیلمنامه‌نویسان نمی‌رسد و در سال ۹۸ برای هر قسمت ۱۰ میلیون تومان است.