• لحظات دلهره آور کشتن بی‌رحمانه یک جگوار با چوب

    لحظات دلهره آور کشتن بی‌رحمانه یک جگوار با چوب

    ویدئو،

    سرنشینان قایق در اقدامی بی‌رحمانه با چوب به سر جگوار می‌کوبیدند که در این حین یک مرد به داخل رودخانه می‌افتد. سرنشینان قایق برای اینکه بتوانند آن مرد را نجات دهند چند بار دیگر با چوب به سر این حیوان می‌کوبند و یکی از سرنشینان دیگر این قایق برای نجات آن مرد به داخل رودخانه شیرجه می‌زند. نکته عجیب این بود که جگوار به دو نفری که در آب بودند، حمله نکرد.