• از علم تا هنر و عشق

    جولیان بارنز در رمان جدیدش زندگی شگفت‌انگیز یک جراح را بازآفریده استاز علم تا هنر و عشق

    تیم آدامز / ترجمه نجمه رمضانی، 

    جولیان بارنز در رمان جدیدش، زندگی شخصیتی غریب در تاریخ فرانسه را بازآفرینی کرده است. پزشکی چیره‌دست که تحولی انقلابی در جراحی زنان به وجود آورد و در بین طرفداران سینه‌چاکش به «دکتر خدا» و «دکتر عشق» مشهور بود. مردی خوش‌پوش و اهل هنر و سیاست که با گروهی از روشنفکران تراز اول فرانسوی نشست و برخاست داشت...