•   آغاز واکسیناسیون خبرنگاران از شنبه در سراسر کشور

    آغاز واکسیناسیون خبرنگاران از شنبه در سراسر کشور

    فرهنگی،

    رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: از روز شنبه واکسیناسیون گسترده خبرنگاران بر اساس لیست ارسالی از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در سراسر کشور آغاز می شود.