• آیا جنگ قیمت نفت جدیدی در راه است؟

    آیا جنگ قیمت نفت جدیدی در راه است؟

    این حقیقت که عربستان سعودی، عمده بار کاهش تولید را در اوپک پلاس بر دوش می‌کشد، نگرانی‌هایی را نسبت به وقوع جنگ قیمت نفت دیگری برانگیخته است.