• بحران جدید برای عربستان در جنگ با یمن

    بحران جدید برای عربستان در جنگ با یمن

    گروه جهان الف، 

    عربستان سعودی پس از بروز نشانه‌های شکست توافق سیاسی موسوم به «توافق ریاض» در یمن٬ وارد مرحله نظامی جدید در مقابله با صنعا شده که با توجه به شواهد٬ برای آن بسیار گران تمام خواهد شد.