• ویروس جنگل خواری در مازندران

  ویروس جنگل خواری در مازندران

  گروه عکس الف، 

  حال زمین خوب نیست، گویی ویروس جنگل خواری همچون کرونا به جان ریه‌های کره زمین افتاده است و روز بروز نفس این کره خاکی را تنگ می‌کند. جنگل‌های مازندران هم از این اپیدمی در امان نمانده است. هر روز صبح صدای اره برقی به جای چهچه پرندگان، جنگل را از خواب آشفته اش بیدار می‌کند.

 • درب تمام پارک‌های جنگلی کشور به دلیل کرونا بسته شد

  درب تمام پارک‌های جنگلی کشور به دلیل کرونا بسته شد

  گروه اجتماعی الف، 

  مدیرکل دفتر جنگل‌کاری و پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: بر اساس تاکید ستاد ملی مبارزه با کرونا برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، درب تمام پارک های جنگلی به روی مردم بسته شده است.