• لنگه کفش به طرف عکس شاه پرت کردند تا حکم اعدام بگیرند/ نمی‌توانیم بگوییم ایران پر از «بهشتی» است

    لنگه کفش به طرف عکس شاه پرت کردند تا حکم اعدام بگیرند/ نمی‌توانیم بگوییم ایران پر از «بهشتی» است

    عباس سلیمی‌نمین استاد و پژوهشگر تاریخ‌ معاصر ایران و تحلیل‌گر مسائل سیاسی در برنامه حضور در حسینیه جماران گفت: عده‌ای در جمهوری اسلامی معتقد بودند که اینها منافق هستند و قطعاً نباید فرصتی به اینها داد. اما نگرش امام یک مقدار متفاوت است. امام معتقد بود درست است سردمداران این جریان دارای نفاق جدی هستند اما کسانی را که اینها جذب کرده‌اند باید حتماً به آنها فرصت داده شود تا بتوانند تشخیص درستی داشته باشند.